Welcome

Úvod

Prváci, vitajte medzi nami!
Na úvod tohto školského roku sme si pre nových spolužiakov prvého ročníka pripravili rôzne akcie na privítanie.Športový deň prvákov

Športový deň prvákov

Ako prve spoločné podujatie boli Športové hry prvákov, kde si svoje sily
otestovali v rôznych disciplínach. Konali sa tam rôzne športové súťaže ako
napríklad beh na 100m, hod kriketkou a na záver futbal. Víťaznou triedou sa stala 1.B, trieda pána učiteľa S. Vojtka. Cieľom tohto dňa bolo si zmerať sily a vytrvalosť.

Zoznámte sa, prosím!

Keďže našich prvákov čakajú štyri náročné roky, počas ktorých je veľmi dôležitá sila kolektívu, triedni učitelia pre nich zorganizovali dvojdňový pobyt v našich veľhorách. Turistický výstup na Zelené pleso, večerné spoločenské hry či relax v Aquaparku v Poprade priespeli k vzájomnému spoznávaniu sa i k vytvoreniu a utuženiu vzájomných priateľstiev.