Welcome

30 rokov slobody

Udalosti spred tridsiatich rokov sme si na škole pripomenuli viacerými aktivitami.

Žiaci III. A, B, C a II. A sa v Hornošarišskom osvetovom stredisku zúčastnili zaujímavého podujatia  Za železnou oponou, kde sa dozvedeli o zážitkoch  a súčasnom živote slovenských emigrantov. Jednou z nich je aj Zuzana Palovič, PhD., ktorá sa narodila za železnou oponou, lebo jej rodina ušla pred režimom a usadila sa v Kanade.

Svoje vedomosti a znalosti o týchto významných a zlomových udalostiach si žiaci mohli preveriť v celoškolskom vedomostnom kvíze s názvom 30 rokov slobody. Dvojčlenné súťažné družstvá sa museli popasovať s otázkami zameranými na obdobie revolučných udalostí v dňoch 16. 11. 1989 – 29. 12. 1989, na významné udalosti samostatnej Slovenskej republiky ako prijatie do Európskej únie, vstup do schengenského priestoru či do eurozóny.

O víťazoch rozhodovala správnosť odpovedí , ale i čas vypracovania testu pri rovnosti bodov.

Na prvých troch priečkach sa umiestnili:

1. miesto  – Jakub Tilický, Jakub Halaj                   III. B

2. miesto – Jakub Kravec, Lukáš Hudáček             II. B

3. miesto – Tomáš Jackanin, Tadeáš Prokopovič  I.B