Welcome

Jedni začínajú….druhí končia

Zoznámte sa, prosím! Keďže našich prvákov čakajú štyri náročné roky, počas ktorých je veľmi dôležitá sila kolektívu, triedni učitelia pre nich zorganizovali dvojdňový pobyt v našich veľhorách. Turistický výstup na Zelené pleso, večerné spoločenské hry či relax v Aquaparku v Poprade priespeli k vzájomnému spoznávaniu sa i k vytvoreniu a utuženiu vzájomných priateľstiev.

Milí naši spolužiaci!

Školský rok 2019/2020 sa prehupol do druhej polovice a my musíme nabrať druhý dych. Aký bol 1. polrok nášho študentského života? Rozhodli sme sa ho zachytiť v jednotlivých rubrikách na stránkach nášho študentského časopisu Priemyslovák. Doteraz ste boli zvyknutí na jeho tlačenú formu, my sme sa však rozhodli dať mu inú podobu, a to internetovú. Čo všetko sme […]

Športový deň prvákov

Ako prve spoločné podujatie boli Športové hry prvákov, kde si svoje silyotestovali všetky tri triedy v rôznych disciplínach. Svoju športovú kondíciu si preverili v rôznych súťažiach, akonapríklad v behu na 100 m, v hode kriketkou a na záver vo futbale. Víťaznou triedou sa stala 1.B, trieda pána učiteľa Mgr. S. Vojtka. Cieľom tohto dňa bolo […]

Imatrikulácia

Tento rok sa imatrikulácia konala 15.11. v našej školskej telocvični. Členovia žiackej školskej rady si pripravili pre prvákov jedinečný a pestrý program. Konali sa rôzne súťaže, či už to boli športového typu, rôzne vedomostné kvízy a iné aktivity. Súčasťou tohto dňa bolo aj vystúpenie hudobnej skupiny PRACOVNÁ SOBOTA. V závere podujatia všetci prváci zložili sľub […]

Na slovíčko, prváci !

Členovia redakčnej rady oslovili predsedov tried prvého ročníka a položili im zopár otázok. V našom interwievu sa navzájom podelili o svojich prvých dojmoch a zážitkoch. Na naše otázky odpovedali: Lukáš Švec 1.A, Tomáš Jackanin 1.B a Adriána Rakašová 1.C. Ako pocity máte z novej školy? Prečo ste si vybrali túto školu a odbor? Ako sa […]

…….druhí končia

Radosť, nádej, strach, obavy, to sú pocity študentov 4. ročníka , ktorých  pôsobenie na škole sa pomaly končí. Všetci majú za sebou odovzdávanie zelených stužiek – symbolu nádeje , niektorí absolvovali zahraničné pracovné stáže  v Prahe a vo Viedni a teraz ich čaká náročná maturitná skúška. Stužkové slávnosti

Neopakovateľné a jedinečné zážitky

Vďaka programu Erazmus mala možnosť skupina 10 informatikov z triedy 4.C vycestovať do Prahy a počas troch týždňov si vyskúšať reálnu prácu v IT firmách. Celkovo sme boli rozdelení do piatich firiem.             V úvodný deň sme mali prehliadku mesta s našou milou pani spirevodkyňou. Pracovali sme v rôznych odvetviach informatiky. Tri týždne ťažkej práce […]

Patrí vám naša vďaka….

Navštívili sme našich seniorov Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zavítali naši žiaci 11.októbra do Centra sociálnych služieb na Wolkerovej ulici v Bardejove medzi jeho obyvateľov, aby ich krátkym hudobným vystúpením a sladkým koláčikom rozptýlili a potešili. V hudobnom pásme sa predstavili Adrián Kvašňák z II.B so zmesou ľudových pesničiek s hudobným sprievodom Pavla Mihálika z I.C a Mareka Šoltýsa z III.B triedy, v modernom tóne […]

ŽIACI V SUBURBIU

Žiaci I.C, II.A a II.C triedy mali možnosť  navštíviť Pamätník holokaustu a areál tzv. Židovského suburbia, ktoré je najvýznamejšou lokalitou židovského kultúrneho dedičstva v Bardejove a spolu s historickým jadrom mesta Bardejov je zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.Tragický osud našich Židov zavlečených fašistami do koncentračných táborov otriasol vnútrom každého z nás. Po stopách obetí… 75. výročie Slovenského národného […]

30 rokov slobody

Udalosti spred tridsiatich rokov sme si na škole pripomenuli viacerými aktivitami. Žiaci III. A, B, C a II. A sa v Hornošarišskom osvetovom stredisku zúčastnili zaujímavého podujatia  Za železnou oponou, kde sa dozvedeli o zážitkoch  a súčasnom živote slovenských emigrantov. Jednou z nich je aj Zuzana Palovič, PhD., ktorá sa narodila za železnou oponou, lebo jej rodina ušla pred režimom […]