Welcome

Imatrikulácia

Tento rok sa imatrikulácia konala 15.11. v našej školskej telocvični. Členovia žiackej školskej rady si pripravili pre prvákov jedinečný a pestrý program. Konali sa rôzne súťaže, či už to boli športového typu, rôzne vedomostné kvízy a iné aktivity. Súčasťou tohto dňa bolo aj vystúpenie hudobnej skupiny PRACOVNÁ SOBOTA. V závere podujatia všetci prváci zložili sľub priemyslováka, ktorý pozostáva z 10 bodov a končí sa jednohlasným “SĽUBUJEME!” Našim novým spolužiakom prajeme veľa síl, trpezlivosti, nervov a hlavne veľa úspechov v škole aj v osobnom živote.