Welcome

Na slovíčko, prváci !

Členovia redakčnej rady oslovili predsedov tried prvého ročníka a položili im zopár otázok. V našom interwievu sa navzájom podelili o svojich prvých dojmoch a zážitkoch. Na naše otázky odpovedali: Lukáš Švec 1.A, Tomáš Jackanin 1.B a Adriána Rakašová 1.C.

  1. Ako pocity máte z novej školy?
  2. Prečo ste si vybrali túto školu a odbor?
  3. Ako sa vám páčil zoznamovací výlet? Čo ste zažili?
  4. Ako sa vám páčila imatrikulácia?
  5. Ako ste spokojní so svojimi triednymi učiteľmi?
  1. A: Na škole sa nám veľmi páči, žiaľ, jeden žiak sa rozhodol opustiť našu školu.

B: Na škole sa nám veľmi páči, pretože je to obrovská zmena. Nikdy predtým sme nemali takú voľnosť – napríklad v niektoré dni môžeme prísť do školy neskôr. Ale zároveň je to aj zodpovednosť, lebo učivo je oproti ZŠ ťažšie.

C: Je tu príjemne. Nielen spolužiaci, ale aj starší žiaci či učitelia sú v pohode. Takže sa mi tu celkom dosť páči.

2. A: Túto školu sme si vybrali, pretože nám bola najviac sympatická a ponúka odbory, ktoré nás bavia. Keďže v našej triede je odbor staviteľstvo a technika a prevádzka dopravy, tak sme si vybrali naše odbory podľa toho, čo nám bolo srdcu bližšie.

B: Túto školu sme si vybrali, lebo chceme vyštudovať elektrotechniku a uplatniť sa či už doma, alebo v zahraničí.

C: Kvôli odboru .Dosť ma zaujal.

3. A: Výlet sa nám veľmi páčil, zažili sme tam veľa zábavy a ako trieda sme sa lepšie spoznali.

B: Ja osobne som na zoznamovacom výlete nebol, ale z toho, čo hovorili moji spolužiaci, som usúdil, že sa im to páčilo, až na to, že niektorým vtedy prišlo zle.

C: Neviem , nebola som tam.

4. A: Bola fakt super. Program a hry, ktoré ste si pre nás pripravili, boli veľmi zábavné.

B: Imatrikulácia bol jeden zo zážitkov, na ktorý budeme v dobrom spomínať, najmä preto, že sme vyhrali, ale aj preto, že sme sa tam lepšie spoznali a vzájomnou spoluprácou sme si posilnili vzťahy.

C: Celkom zaujímavé. Páčilo sa mi to . A bola hlavne zábava.

5. A: My ako kolektív sme s našou triednou učiteľkou vysoko spokojní.

B: Náš triedny pán učiteľ Vojtko je super. Rád nám pomôže, poradí a aj my ako trieda sme veľmi radi, že sme ho dostali za triedneho.

C: Aj naša trieda je s triednym učiteľom celkom spokojná.