Welcome

Jedni začínajú….druhí končia

Prváci, vitajte medzi nami!
Na úvod tohto školského roku sme si pre nových spolužiakov prvého ročníka pripravili rôzne akcie na privítanie.

Zoznámte sa, prosím!

Keďže našich prvákov čakajú štyri náročné roky, počas ktorých je veľmi dôležitá sila kolektívu, triedni učitelia pre nich zorganizovali dvojdňový pobyt v našich veľhorách. Turistický výstup na Zelené pleso, večerné spoločenské hry či relax v Aquaparku v Poprade priespeli k vzájomnému spoznávaniu sa i k vytvoreniu a utuženiu vzájomných priateľstiev.