Welcome

Milí naši spolužiaci!

Školský rok 2019/2020 sa prehupol do druhej polovice a my musíme nabrať druhý dych. Aký bol 1. polrok nášho študentského života? Rozhodli sme sa ho zachytiť v jednotlivých rubrikách na stránkach nášho študentského časopisu Priemyslovák.

Doteraz ste boli zvyknutí na jeho tlačenú formu, my sme sa však rozhodli dať mu inú podobu, a to internetovú. Čo všetko sme zažili, kde všade sme boli, čo sme zorganizovali, ako sa nám darilo v súťažiach vedomostných i športových a mnohé iné zaujímavosti sa dozviete na stránkach nášho časopisu. Vaše návrhy, nápady, vylepšenia našej práce radi privítame a budeme realizovať v ďalšom čísle.

redakčná rada