Welcome

Neopakovateľné a jedinečné zážitky

Vďaka programu Erazmus mala možnosť skupina 10 informatikov z triedy 4.C vycestovať do Prahy a počas troch týždňov si vyskúšať reálnu prácu v IT firmách. Celkovo sme boli rozdelení do piatich firiem.

            V úvodný deň sme mali prehliadku mesta s našou milou pani spirevodkyňou. Pracovali sme v rôznych odvetviach informatiky. Tri týždne ťažkej práce nám spríjemnili rôzne výlety, ako napríklad navštívili sme múzeum Jana Bechera v Karlových Varoch, absolvovali sme prehliadku Múzea Škody v Mladej Boleslavi, Národné technické múzeum v Prahe, nočnú plavbu parníkom po Vltave a nakoniec sme navštívili hokejový zápas Sparta Praha vs. Karlove Vary.

            Niektorí z nás navštívili Prahu po prvýkrát. Zažili sme perfektné tri týždne, na ktoré budeme všetci radi spomínať. Poďakovanie patrí aj pánom učiteľom Ing. P. Simkovi a Ing. J.Prextovi a vedeniu školy za to, že nám umožnili takúto prax absolvovať.

                                                                                           P. Dinis, IV.C

Desiati žiaci z III.B a IV.B, študenti odboru elektrotechnika,  absolvovali zaujímavú odbornú prax v rakúskych firmách sídliacich vo Viedni.

Bývali sme v študentskej ubytovni v centre mesta. Ubytovanie bolo príjemné. Strava niekomu chutila, niekomu nie , mali sme blízko do práce, na metro, do obchodu aj do mesta.

Každý deň sme boli v centre mesta, videli sme veľa historických pamiatok. Viedeň je krásna historická metropola. Boli sme aj v obrovskom nákupnom centre, ktoré sme ani neprešli celé, pretože je také veľké, že má aj svoj autobus, ktorý vozí ľudí priamo zo stanice do obchodu.

Prácu mal každý inú, všetci sme robili niečo iné a niekde inde, mohli sme si vymeniť skúsenosti. Táto prax nám dala veľa, ale hlavne išlo o to, aby sme sa niečo inšie naučili , niečo, čo u nás nie je. Spoznali sme trochu aj inú kultúru. Sme radi a vďační, že sme to mohli absolvovať.                                                                                                J. Tomko a M. Šoltýs, III.B