Welcome

…….druhí končia

Radosť, nádej, strach, obavy, to sú pocity študentov 4. ročníka , ktorých  pôsobenie na škole sa pomaly končí. Všetci majú za sebou odovzdávanie zelených stužiek – symbolu nádeje , niektorí absolvovali zahraničné pracovné stáže  v Prahe a vo Viedni a teraz ich čaká náročná maturitná skúška.

Stužkové slávnosti