Welcome

Jedni začínajú….druhí končia

Prváci, vitajte medzi nami!Na úvod tohto školského roku sme si pre nových spolužiakov prvého ročníka pripravili rôzne akcie na privítanie. Zoznámte sa, prosím! Keďže našich prvákov čakajú štyri náročné roky, počas ktorých je veľmi dôležitá…

Milí naši spolužiaci!

Školský rok 2019/2020 sa prehupol do druhej polovice a my musíme nabrať druhý dych. Aký bol 1. polrok nášho študentského života? Rozhodli sme sa ho zachytiť v jednotlivých rubrikách na stránkach nášho študentského časopisu Priemyslovák. Doteraz ste…

Športový deň prvákov

Ako prve spoločné podujatie boli Športové hry prvákov, kde si svoje silyotestovali všetky tri triedy v rôznych disciplínach. Svoju športovú kondíciu si preverili v rôznych súťažiach, akonapríklad v behu na 100 m, v hode kriketkou…

Imatrikulácia

Tento rok sa imatrikulácia konala 15.11. v našej školskej telocvični. Členovia žiackej školskej rady si pripravili pre prvákov jedinečný a pestrý program. Konali sa rôzne súťaže, či už to boli športového typu, rôzne vedomostné kvízy…

Na slovíčko, prváci !

Členovia redakčnej rady oslovili predsedov tried prvého ročníka a položili im zopár otázok. V našom interwievu sa navzájom podelili o svojich prvých dojmoch a zážitkoch. Na naše otázky odpovedali: Lukáš Švec 1.A, Tomáš Jackanin 1.B…

…….druhí končia

Radosť, nádej, strach, obavy, to sú pocity študentov 4. ročníka , ktorých  pôsobenie na škole sa pomaly končí. Všetci majú za sebou odovzdávanie zelených stužiek – symbolu nádeje , niektorí absolvovali zahraničné pracovné stáže  v Prahe…

Patrí vám naša vďaka….

Navštívili sme našich seniorov Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zavítali naši žiaci 11.októbra do Centra sociálnych služieb na Wolkerovej ulici v Bardejove medzi jeho obyvateľov, aby ich krátkym hudobným vystúpením a sladkým koláčikom rozptýlili a potešili. V hudobnom pásme…

ŽIACI V SUBURBIU

Žiaci I.C, II.A a II.C triedy mali možnosť  navštíviť Pamätník holokaustu a areál tzv. Židovského suburbia, ktoré je najvýznamejšou lokalitou židovského kultúrneho dedičstva v Bardejove a spolu s historickým jadrom mesta Bardejov je zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva…

30 rokov slobody

Udalosti spred tridsiatich rokov sme si na škole pripomenuli viacerými aktivitami. Žiaci III. A, B, C a II. A sa v Hornošarišskom osvetovom stredisku zúčastnili zaujímavého podujatia  Za železnou oponou, kde sa dozvedeli o zážitkoch  a súčasnom živote slovenských emigrantov.…